Chat với Administrator
Xếp hạng Phi Phong

Xếp hạng Phi Phong

18/03/2018

Xếp hạng Phi Phong

  • Hệ thống cập nhật xếp hạng 1 ngày 1 lần vào lúc 3h00 Hàng Ngày
  • Phi Phong mua tại NPC Tiền Trang tại các Tân thủ thôn và Thành thị, sử dụng Ngũ Hành Hồn Thạch để mua
  • Cấp phi phong xem tại giao diện Gia Tộc và Bang Hội là là không chính xác, chỉ cần Tài Phú đạt điểm như bảng dưới đây là đến khi cập nhật bạn sẽ đạt cấp phi phong tương ứng
  • Ấn phím F1 chọn tab Vinh dự để kiểm tra Vinh Dự Tài Phú của bản thân
  • Làm sao để gia tăng Điểm Tài Phú ?
    • Cường hóa Trang Bị thông qua NPC Dã Luyện Đại Sư, tiêu hao Huyền Tinh và Bạc (hoặc Bạc Khóa)
    • Cấp trang bị, Cấp luyện hóa và Cấp cường hóa càng cao thì Vinh dự Tài Phú càng lớn
  • Trang bị Phi Phong sẽ giúp tăng thêm thuộc tính của nhân vật dựa trên cấp của phi phong

Cấp phi phong Tài Phú yêu cầu
Siêu Phàm 600 điểm
Xuất Trần 1.000 điểm
Lăng Tuyệt 1.500 điểm
Kinh Thế 3.000 điểm
Ngự Không 6.000 điểm
Hỗn Thiên 12.000 điểm
Sồ Phượng 24.000 điểm
Tiềm Long 60.000 điểm
Chí Tôn 120.000 điểm
Vô Song 300.000 điểm

Tin tức liên quan