Chat với Administrator
Nhiệm Vụ Thương Hội

Nhiệm Vụ Thương Hội

18/03/2018

Nhiệm vụ Thương Hội là một trong những nhiệm vụ mang đến nhiều phần thưởng cho quý đồng đạo. Đồng đạo dễ dàng tham gia nhiệm vụ này vì điều kiện khá dễ dàng.

Trong khi làm nhiệm vụ Thương Hội, còn có một số vật phẩm có thể đổi thành Bạc khóa. Tối đa mỗi tuần đổi được 30 vạn Bạc khóa.

Hộp thu thập Lệnh bài Thương Hội

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Đồng đạo có thể nhận Hộp Thu thập Lệnh tài Thương Hội từ Chủ Thương Hội bằng cách:

  • Đối thoại với Chủ Thương Hội chọn Không muốn làm.
  • Chọn tiếp Nhận Hộp thu thập Lệnh bài Thương Hội.

Kiếm Thế

  • Nhấp chuột phải vào Lệnh bài muốn cất để đưa vào Hộp Thu thập Lệnh bài Thương hội.
  • Lệnh bài được chọn sẽ tự động được đưa vào hộp.
Kiếm Thế
  • Có thể Gửi hay Rút vật phẩm từ Hộp thu thập Thương Hội.
  • Nhấp chuột phải vào hộp thu thập sau đó chọn vật phẩm mình muốn.

Đổi Bạc khoá hàng tuần

Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế Khi đạt điều kiện như yêu cầu thì có thể đổi Bạc khóa từ Chủ Thương Hội.

Kiếm Thế Kiếm Thế

Mỗi tuần có thể đổi tối đa 30 vạn Bạc khóa

Kiếm Thế

Xem Cẩm nang (F12) để xem những vật phẩm có thể đổi


Tin tức liên quan